Urenregistratie

FaceClock probeert het je zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. Daarom is de urenregistratie volledig uit handen genomen en digitaal.

Exact gewerkte uren door in- en uitklokken met het gezicht.

De exact gewerkte uren worden bijgehouden doordat de medewerkers in- en uitklokken. In Workshift worden de gewerkte uren automatisch afgerond en de medewerker hoeft alleen op Save te klikken. Het is ook mogelijk om de uren aan te passen als medewerker, zodat jij als ondernemer alleen maar hoeft te accorderen. Dit zorgt ervoor dat de je bij stap 1 niets hoeft te doen! Ga verder naar accorderen en draai wekelijks of maandelijks de exact gewerkte uren uit via Excel.

 Gewerkte uren worden automatisch bijgehouden door het in-en uitklokken met het gezicht.

3 Eenvoudige Stappen

Stap 1: Je hoeft niets te doen!
De medewerkers checken zelfstandig in en uit met hun gezicht, waardoor jij niets hoeft te doen. FaceClock registreert namelijk de tijden en uren.

Stap 2: Accordeer de gewerkte uren per persoon per dag
De bedrijfsleider kan eenvoudig de gewerkte uren van een ieder bekijken en accorderen met één klik op de knop.

Stap 2: Accordeer de gewerkte uren en taken hier.

Stap 3: Draai een wekelijkse en/of maandelijkse urenregistratie uit in Excel
Doordat de uren nauwkeurig geaccordeerd worden, kan dit geëxporteerd worden naar Excel.

Automatische data export naar Excel.

Met één klik de urenregistratie per Excel PDF versturen 
En hoe fijn zou het zijn om op één knop te klikken, waarna de gehele urenregistratie, per persoon naar alle medewerkers wordt verstuurd. Nooit meer losse mailtjes, nooit meer uren aan administratie in Excel spenderen, FaceClock regelt het voor je. 

Verstuur hier de geaccordeerde urenregistratie naar alle medewerkers via één klik op de knop!

Meeruren en vakantiedagen
In FaceClock geef je per persoon aan of het om een vaste medewerker gaat en hoeveel zijn/haar contract-uren bedragen. Hierdoor weet het systeem hoeveel de tijd voor tijd uren er gemaakt zijn en hoeveel vakantiedagen iemand nog heeft. Elke week staat het dan ook automatisch in het Excel urenregistratie PDF per persoon.

Medewerkers geven hier eenvoudig de vakantiedagen in op.

Vakantiedagen, een vrije dag of planning doorgeven?
FaceClock weet wanneer iemand vakantie heeft gehad, doordat medewerkers zelf de vakantie aanvragen in FaceClock en jij dit kan goed of afkeuren. Waarna het is goedgekeurd zal het na verloop van de vakantiedata van de dagen afgaan.

Vrije dagen of beschikbaarheid opgeven doe je hier.

  • Exact gewerkte urenregistratie

    Doordat medewerkers in- en uitklokken en taken aangeven weet je precies wat de echt gewerkte uren zijn.

  • Digitale werkbriefjes

    Geef aan het einde van jouw werkdag je gewerkte uren door.

  • Accordeer met één klik

    Bekijk de geregistreerde uren en de opgegeven uren.