Als werkgever ben je verplicht tot het geven van pauzes. In de Arbeidstijdenwet staat beschreven hoelang de pauzes dienen te zijn en wanneer. De pauze zal de dienst moeten onderbreken en moet wanneer er meer dan 5,5 uur gewerkt is, gegeven worden van minimaal een half uur. Het half uur mag ook gesplitst worden. Tijdens een pauze hoeft een medewerker aan geen enkele verplichting te voldoen. Lees hier meer.

In artikel 4:3 van de arbeidstijdenwet staat beschreven dat er een deugdelijke registratie van rusttijden moet zijn. In FaceClock is er een functie om de vaste pauze tijden te verwerken zodat ze altijd standaard terugkeren in de digitale werkbriefjes van de medewerkers. Ook hebben medewerkers de mogelijkheid om de genomen pauzes zelf via de app door te geven. Het scheelt een hoop tijd en werk om deze automatisch en systematisch te registreren. Niet alleen de start en eindtijden kunnen geautomatiseerd worden door middel van in- en uitklokken maar ook dus ook de pauze registratie.