Op zoek naar een inkloksysteem?

Bekijk hier alles over het cloud-based inkloksysteem van FaceClock. Eenvoudig, snel en makkelijk in gebruik op mobiele telefoon, tablet, computer, laptop etc.

Online Inkloksysteem

Het inklokken is volgens vele expert geen slecht idee. Het kan namelijk onbetaald overwerken tegengaan.
Een sector waar veel wordt overgewerkt is de tuinbouw sector.
De rechter die heeft besloten dat de gewerkte uren voortaan geregistreerd moeten worden van de medewerkers geeft niet aan hoe de uren geregistreerd moeten worden. Wel dat het een ‘betrouwbaar en toegankelijk’ systeem moet zijn. Het is ook van belang dat de pauze-tijden altijd geregistreerd worden, zodat dit bij een SWZ Inspectie te allen tijde getoond kan worden.

Start, Eindtijden en Pauze

Op aanvraag van klanten registreert FaceClock altijd de in- en uitkloktijden in het inkloksysteem. Vandaag de dag is het ook belangrijk om alle pauzes van de medewerkers te registreren. Hiervoor is een standaard pauze functie geïnstalleerd. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld drie standaard pauzes toe te voegen, waarna dit automatisch verschijnt op digitale werkbriefjes van medewerkers.
Medewerkers geven zelf hun gewerkte uren en taken door in de App, waarna dit geaccordeerd kan worden.

Prikklok komt weer tot leven!

De oorzaak van het besluit tot het registreren van de gewerkte uren is een zaak tussen een Spaanse vakbond en de Deutsche Bank.
De medewerkers claimden hun overuren waarna de rechter constateerde dat dit niet aantoonbaar was. Door het gebruik van een inkloksysteem zijn de gewerkte uren gemakkelijk bij te houden.

Personeelsregistratiesysteem

Oké, het is dus tegenwoordig verplicht om de arbeidsuren bij te houden. Voor de tuinbouw sector gelden er meer regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Lees hier alles over in het laatste document dat is uitgebracht op 1 maart 2021: Open Teelten CAO.
Zo mag er per dag bijvoorbeeld niet meer dan tien uur gewerkt worden en werk week niet meer dan 50. Dienen de Start en Eindtijden geregistreerd te worden en pauze-tijden. Een pauze korter dan 10 minuten maakt deel uit van de normale arbeidstijd.
In het personeelsregistratiesysteem van FaceClock is het volgende meegenomen op aanvraag van klanten:

• In- en uitklokken
• Pauze registratie
• Gewerkte uren doorgeven
• Gewerkte taken doorgeven
• Ziekte, Verlof en Feestdagen registratie
• Rapportage in-en uitkloktijden, gewerkte uren, pauzes, ziekte, TvT, verlof en feestdagen in één Excel bestand

De data kan op alle mogelijke manieren uit het personeelsregistratiesysteem worden gehaald. Zo kun je een bepaalde taak selecteren en een periode, waarna je de gewerkte uren hiervan kunt bekijken.